W związku z realizacją w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego projektu badawczego “Władcy Bursztynowego Szlaku.

Studia nad rzemiosłem, handlem i dalekosiężnymi kontaktami społeczności kultury lateńskiej z obszaru południowej Polski” planowane są geofizyczne badania nieinwazyjne powierzchniowe na terenie pól uprawnychw miejscowości Kościejów gm.Racławice. Działania prowadzone będą od drugiej połowy roku 2021 do roku 2025 w terminach niekolidujących z pracami rolnymi i prawidłową wegetacją roślin.

Wójt Gminy

Adam Samborski