Opublikowano: 16.11.2016 r.

Ogłoszenie numer 1/2016

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa 
Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:


 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  -  podejmowanie działalności gospodarczej,     

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od    05.12.2016      do    30-12-2016    do godz. 1700

Więcej informacji na stronie:  www.miechowjaksa.home.pl