W nawiązaniu do komunikatu instytucji ogłaszającej nabór wniosków o dotację dofinansowanąz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczącego wydłużenia terminu składania wniosków do 31 marca 2023 r.,

Gmina Racławice informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dotację za pomocą wypełnionego wniosku zawierającego następujące informacje:

Wypełniony wniosek należy opatrzeć podpisem oraz złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Racławicach, Racławice 15, 32-222, do dnia 30 marca 2023 r. do godziny 12:00.