Wójt Gminy Racławice Pan Adam Samborski 20 sierpnia 2018r. odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka umowę o udzielenie pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2018”.

W 2018 roku z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „ Remont budynku remizy OSP wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe w Miroszowie” zostanie przekazana pomoc finansowa w wysokości 23 553,00 zł.