Dla mieszkańców Gminy Racławice – osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe (bez wsparcia rodziny) powyżej 60 roku życia, bez dostępu do Internetu.

Co należy zrobić ?

 

1. Zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości

 

2. Posiadać potwierdzenie złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

 

 

Gdzie się zgłosić?

 

Punkt Informacyjno – Pomocowy

Urząd Gminy Racławice

pokój nr 13 ( pierwsze piętro)

tel. 41-38 44 016 wew. 31