Zachęcamy mieszkańców powiatów: krakowskiego (bez Krakowa), miechowskiego, proszowickiego i wielickiego do głosowania na zadanie "Bitwa Racławicka i Tadeusz Kościuszko. Festiwal imprez kulturalnych i edukacyjnych w regionie" - kod zadania: KOM05 w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Głosować można od 14 maja br. do 14 czerwca poprzez: elektronicznie na stronie www.bo.malopolska.pl (zakładka "głosowanie"), wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urn zlokalizowanych w punktach ustalonych przez Zarząd Woj. Małopolskiego, przesłanie karty do głosowania na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego.

Krótki opis projektu:

     Tadeusz Kościuszko i bitwa pod Racławicami to symbole o olbrzymim znaczeniu w historii Polski. Niestety z różnych względów obecnie mało eksponowane. Celem projektu jest budzenie postaw patriotycznych poprzez przeprowadzenie cyklu imprez z zakresu kultury, historii i edukacji przedstawiających w nowatorskiej formie wydarzenia końca XVIII wieku, a szczególnie Insurekcję kościuszkowską.

     W skład zadania wejdą m.in.: rekonstrukcje historyczne, opracowanie gry planszowej, spektakle, koncerty, prezentacje i pokazy uzbrojenia, musztry, strojów, zwyczajów. W ramach cyklu odbędzie się również szereg spotkań z dorosłymi i młodzieżą szkolną w formie tzw. lekcji żywej historii.

Pragniemy: Pokazać lokalnym społecznościom ważne wydarzenia historyczne, które miały miejsce na terenie ich gmin lub w sąsiedztwie. Ukazać epokę historyczną XVIII wieku w nowatorskiej formie, w atrakcyjny, angażujący widza sposób. Budzić dumę z naszej historii i tradycji oraz miłość do ziemi ojczystej.

Więcej o BO tutaj: https://bo.malopolska.pl/, a głosowanie internetowe tutaj: https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie.