NISZCZYCIELSKA SIŁA PRZEMOCY-wulkan zła i agresji-przeciwstawianie się aktom przemocy -drogą do szczęścia i spokoju każdego człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Racławiceserdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na spotkanie edukacyjno-wspierające dla rodziców, opiekunów prawnych i Szanownego Grona odbiorców w Racławicach mające na celu pogłębienie wiedzy na temat:

*Przemocy

*Przyczyn agresji i zachowań przemocowych

*Rodzajów przemocy

*Sprawca i ofiara -cechy

*Jak rozpoznać ofiarę i sprawcę przemocy?

*Przeciwdziałanie przemocy

*Jak zapobiegać eskalacji przemocy w domu, w szkole i w środowisku gdzie żyję i funkcjonuję?.

Zajęcia edukacyjno- wspierające odbędą się w dniu 18 czerwca 2021r o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej w Racławicach

Spotkanie poprowadzi Pani Izabella Mącznik-Sułowska