Punkt informacyjny
dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy oraz pracodawców
Інформативний пункт для громадян України, які шукають роботу
Jeśli jesteś zainteresowany przyjęciem do pracy obywatela Ukrainy lub chcesz uzyskać informację jak legalnie powierzyć pracę cudzoziemcowi.
Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i poszukujesz pracy lub informacji o rynku pracy
Якщо ви громадянин України і шукаєте роботу або інформацію про ринок праці
Zgłoś się do nas
Повідомте нам
Pośrednictwo pracy (oferty pracy, legalizacja pracy cudzoziemców) pok.10 tel.:
пропозиції роботи, легалізація роботи для іноземців к. 10 тел.:
41 385-45-10 lub 41 38-325-01 wew.110
Oferty pracy można składać również mailowo na adres: eszych@pupmiechow.pl lub edrozdz@pupmiechow.pl podając podstawowe informacje takie jak: dane teleadresowe, stanowisko, ilość wolnych miejsc pracy.
Poradnictwo zawodowe, informacja o lokalnym rynku pracy pok. 8 tel.:
Профорієнтація, інформація про місцевий ринок праці, каб 8 тел.:
41 385-45-08 lub 41 38-325-01 wew.108
Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie ul. Sienkiewicza 27, 32-200 Miechów