#EGM2020


Jakie pozytywne skutki niesie ze sobą korzystanie z funduszy Unii Europejskiej?

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oferuje wsparcie dla osób pracujących z Małopolski
w bonach szkoleniowych w ramach projektów „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Wszystko to dzięki środkom pozyskanym z UE.

Projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” to szansa na rozwój dla pracujących Małopolan. W programie oferowana jest, dedykowana dla osób pracujących, usługa doradztwa zawodowego oraz dwa pakiety bonów: na szkolenia ogólne i zawodowe.

Aby wziąć udział w tych projektach należy spełnić następujące warunki:

  • być osobą w wieku 25 – 50 lat i posiadać wykształcenie maksymalnie średnie
  • osoby powyżej 50. roku życia mogą posiadać dowolne wykształcenie
  • należy czynnie pracować (tzn. być zatrudnionym na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło) lub być rolnikiem opłacającym składkę KRUS, albo prowadzić działalność gospodarczą nie zatrudniając innych osób.
  • trzeba być związanym z Małopolską, czyli mieszkać lub pracować w tym regionie 


Projekty te są również adresowane do osób niepełnosprawnych. Należy wówczas mieć więcej niż 25 lat, być związanym z Małopolską oraz posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.


Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo pod poniższym linkiem