W okresie przymusowej izolacji w niektórych domach może dochodzić do aktów przemocy.

Jeżeli Twój dom nie jest bezpiecznym schronieniem,warto Abyś Poszukał pomocy.
Zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub napisz na adres : gopsraclawice@wp.pl

Jeśli jesteś sąsiadem osób, które mogą być w niebezpieczeństwie z powodu doświadczanej przemocy zadzwoń na Policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na „ NIEBIESKIESkĄ LINIĘ” IPZ.

Telefon do Poradni Telefonicznej „ Niebieskiej Linii” : 22-668-70-00, adres: poradnia@niebieskalinia.pl.Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Racławicach funkcjonuje Punkt Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, w którym bezpłatnie udzielają pomocy specjaliści:

- Pracownicy socjalni w godzinach pracy GOPS od 7.30 do 15.30 oraz w każdy poniedziałekmiesiąca od 16.00 do 17.00.
- Dzielnicowy Posterunku Policji w Racławicach 1x w tygodniu po godzinach pracy od 15.00 do 16.00.
- Prawnik w każdy czwartek miesiąca od godziny 10.00 do 11.00


W Gminie Racławicedziała także Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzi grupa specjalistów , których łączy wspólny cel -pomoc w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinach.
Jeżeli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz , że członkowie tej rodziny lub osoba np. starsza, małe dziecko potrzebują pomocy , zgłoś tę informację do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach.
Zgłoszenia kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Gminie Racławice mogą być anonimowe.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

Kontakt:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego : Iwona Łakomy, tel: 41 38-44-016 wew. 40

Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Racławice www. raclawice.pl lub pod numerem telefonów : 41 38-44-016 wew.40,
508 078 185.