Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miechowie informuje, że w dniu 02.03.2016 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie informacyjne dla rolników. Tematem  szkoleń, które poprowadzą pracownicy Małopolskiego Oddziału Regionalnego w Krakowie – będą Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej PROW 2014-2020  z działania: „Modernizacja gospodarstw rolnych” w następujących obszarach:

• rozwój produkcji prosiąt,

• rozwój produkcji mleka krowiego,

• rozwój produkcji bydła mięsnego,

• operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Czas trwania szkolenia około 2 godz.