W roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności.

Ponadto od roku 2021 do rolników nie będzie już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

Wnioski składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta  udostępniona jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i­­ Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl.

Beneficjentom przy składaniu e-wniosku udzielamy pomocy technicznej : stanowisko komputerowe, pomoc pracownika biura przy wypełnianiu e-wniosku przez rolnika.

Wnioskodawcy/Pełnomocnicy mogą także uzyskać informację dotyczącą danych do logowania.