Uprzejmie informujemy, iż jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Racławice.

Na podstawie zgromadzonych informacji zostanie przeprowadzona analiza, czy spełnione zostaną kryteria oraz wymogi nałożone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także zostanie podjęta decyzja o wystąpieniu o przyznanie środków na realizację w/w programu.

Zwracamy się zatem z prośbą do rolników z terenu gminy Racławice, którzy posiadają odpady takie jak: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag o wypełnienie załączonego formularza do dnia 13 grudnia 2019 roku.Formularz można pobrać ze strony internetowej

www.raclawice.pllub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Racławicach (pok. nr 25)UWAGA!

Niniejszy formularz jest wyłącznie informacją o posiadanej ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdującej się na terenie gminy Racławice.

ZŁOŻENIE FORMULARZA NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z UZYSKANIEM POMOCY FINANSOWEJ DO UTYLIZACJI TEGO RODZAJU ODPADÓW.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione przy składaniu wniosku o pomoc finansową.Wójt Gminy Racławice

Adam Samborski