UWAGA

Montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych

Informacje dla beneficjentów

Informujemy, iż w toku realizacji projektu pod nazwą: „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” w przedmiocie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej lub solarnej nie ma możliwości zwiększenia mocy instalacji fotowoltaicznych. W związku z tym mieszkańcy, którzy wnioskowali o zwiększenie mocy swoich instalacji proszeni są o podjęcie decyzji, czy wyrażają zgodę na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy, jaka wynika z przeprowadzonego u nich audytu, czy rezygnują z udziały w ww. projekcie.

Informację należy przekazać telefonicznie – nr 41/ 384-40-16 wewn. 25 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres gkios@raclawice.pl

Sprawę prosimy traktować jako bardzo pilną.