Szanowni Państwo,

Gmina Racławice przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022 – 2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Racławice polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku.

W związku z tym, zwracamy się do wszystkich Mieszkańców gminy z prośbą o aktywny udział
w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej ankiety, która znajduje się pod linkiem:

Ankietę można także pobrać w wersji edytowalnej i wypełnioną dostarczyć do siedziby Urzędu: Urząd Gminy w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice, bądź przesłać drogą pocztową.

https://forms.gle/SnecSuBFXNdryK3U9

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Państwa opinia na temat Gminy Racławice jest dla nas bardzo cenna. Wierzymy, że jako aktywni Mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele sugestii, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt Strategii.

Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy jedynie o podanie podstawowych informacji, pomocnych przy opracowywaniu Strategii.