uroczystości związane z 225 rocznicą Bitwy pod Racławicami
z udziałemDam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

które odbędą się w dniu 10.05.2019r.

Program Uroczystości:

12.45- Przybycie zaproszonych Gości

13.00- Msza Święta w Kościele parafialnym w Racławicach

13.50- Przemarsz pod pomnik Bartosza Głowackiego

14.00- Okolicznościowe przemówienia

14.20 – Wręczenie medali, pamiątkowych statuetek

14.30 - Wręczenie nagród dla klas mundurowych w ramach eliminacji
do V Centralnego Złotu Klas Mundurowych

14.45 - Apel pamięci

14.55- Złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Bartosza Głowackiego

15.30- Obiad