Urząd Gminy w Racławicach zawiadamia, że Gmina zamierza przystąpić do złożenia wniosku o dofinansowanie w projekcie dotyczącym zakupu i montażu instalacji OZE oraz wymiany kotłów

w budynkach mieszkalnych – (Pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły c.o.)

Zainteresowanych mieszkańców prosi się o złożenie Ankiet (wniosków) do dnia 30 czerwca 2016 r.

w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18

Kwota finansowania przez właściciela nieruchomości, co do jednej instalacji może wynieść  około 4.000,00 zł.

Ankiety są do pobrania w Urzędzie Gminy w pokoju 18 lub na stronie Gminy : www.raclawice.pl