Sołtys wsi Racławice zawiadamia, że IV rata podatku będzie zbierana 12-13-14 listopada od godziny 9-11 w Remizie OSP w Racławicach z powodu pandemii Koronawirusa