Wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników rozpocznie się 4 maja 2023. Zapraszamy osoby które we wniosku zadeklarowały płatność gotówkową.