Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom:


Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach

Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościejowie

Ośrodka Wsparcia Aktywny Senior


serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym. Pomoc, jaką niesiecie drugiemu człowiekowi, jest piękną, ale też ciężką pracą, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy
i bezradności, wymaga towarzyszenia cierpiącym, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia dzieci i całych rodzin.

Życzymy każdemu zadowolenia i satysfakcji z pracy, której wykonanie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również zrozumienia dla ludzkiej słabości oraz głębokiego przekonania, że człowiek w obliczu problemów i cierpienia nie może pozostać sam. Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek
i wdzięczność całej społeczności lokalnej.

Życzymy wszystkim pracownikom wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także wiele sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących. Dziękujemy również za odpowiedzialne podejście do pojawiających się na terenie naszej gminy problemów pomocy społecznej.


Adam Samborski Wójt Gminy Racławice

Małgorzata Sadowniczyk Zastępca Wójta Gminy Racławice

Tadeusz Klimczyk Przewodniczący Rady Gminy Racławice