fot. Dworek racławicki

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności,...


2021-02-11

UWAGA Montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych

UWAGA Montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych Informacje dla beneficjentów Informujemy, iż w toku realizacji projektu pod nazwą: „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” w przedmiocie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej lub solarnej nie ma możliwości zwiększenia mocy instalacji fotowoltaicznych. W związku z tym mieszkańcy, którzy wnioskowali o zwiększenie mocy swoich...


2021-02-10

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dnia 01 Lutego 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) Pan Adam Samborski, Wójt Gminy Racławice – Gminny Komisarz Spisowy w Racławicach ogłasza otwarty i...


2021-02-03

Pomoc psychologiczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie proponuje młodym powracającym z zagranicy spotkania z psychologiem. Możesz liczyć na pomoc, której potrzebujesz. Spotkania prowadzone są zdalnie, wystarczy dostęp do internetu. Pomoc psychologiczna jest realizowana w ramach projektu „Wróć z POWERem”. Uczestnikiem projektu może zostać osoba przez 30-tym rokiem życia, która wróciła niedawno z...


2021-02-02

Ankieta informacyjna dotycząca sposobu ogrzewania budynku

Nabór ankiet wstrzymany do odwołania. Wójt Gminy Racławice zaprasza do wypełnienia ankiety, która posłuży do inwentaryzacji wszystkich budynków znajdujących się na terenie Gminy Racławice pod kątem sposobów ogrzewania budynków, odnawialnych źródeł energii (solary, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.)   W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XXXII/451/17 z dnia...


2021-01-27

Montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych Informacje dla

Montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnychInformacje dla beneficjentówPrzypominamy Państwu jakie są podstawowe warunki uczestnictwa w projekcie:a) zgłoszenie się Wnioskodawcy jako zainteresowanego uczestniczeniem w projekcie w roli Beneficjenta końcowego,b) przysługiwanie Wnioskodawcy prawa własności Budynku,c) istnienie technicznych możliwości montażu Instalacji,d) brak jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań Wnioskodawcy (Wnioskodawców) wobec Właściwej Gminy, w tym zaległości podatkowych,e)...


2021-01-21

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGOz dnia 19 stycznia 2021 r.  o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu. W załączeniu Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego - Witolda Kozłowskiego.


2021-01-21

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Racławice

W grudniu 2020r. Gmina Racławice podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącą realizacji projektu pn. „Mobilne Racławice”. Projekt został przygotowany i złożony przez Gminę Racławice w ramach ogłoszonego konkursu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku...


2021-01-14

Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie pragnie poinformować, że z dniem 31.12.2020r. zakończono realizację części kserotermicznej projektu POIS.02.04.00-00-0180/16  pn.  „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” Zapraszamy do zapoznania się  z folderem informacyjnym dotyczącym projektu zamieszczonym na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie : http://krakow.rdos.gov.pl/chiroksero-foldery-2


2021-01-11

„Zdalna szkoła +”

Szanowni Państwo. Jak już wcześniej informowaliśmy Gmina Racławice realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła +” – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na podstawie zawartej w dniu 18.08.2020r. umowy nr6591184436 o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:...


2020-12-29