fot. Dworek racławicki

Uwaga na zalegający na dachach śnieg, nawisy lodowe i śniegowe.

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia...


2023-01-25

Małopolskie świetlice wiejskie 2022

Gmina Racławice w październiku 2022r. otrzymała dotację w wysokości 25 000zł w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” na zadanie pn.: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Racławicach. Dotację otrzymano z Województwa Małopolskiego. Kwota całkowita inwestycji to 50 439,47 zł. W ramach dotacji zakupiono 80 krzeseł, 10 stołów, komplet nagłośnieniowy oraz po 40 m zasłon...


2022-12-20

„Przygotowanie i wydanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej w Pałecznicy

Racławice dnia 09.12.2022r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO „Przygotowanie i wydanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej w Pałecznicy” 1. Zamawiający. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice, NIP: 659-133-32-96, REGON: 290829370, realizujący...


2022-12-09

Zakończyła się budowa integracyjnego placu zabaw z elementami siłowni w Dosłońcu

Zakończyła się realizacja projektu pn. Budowa integracyjnego placu zabaw z elementami siłowni w Dosłońcu Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych....


2022-12-05

Krok do przodu

W IMIENIU WÓJTA GMINY RACŁAWICE KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACŁAWICACH ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach pod nazwą „Krok do przodu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –...


2022-11-29

Profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

Szanowni Państwo, do 30 grudnia 2022 r. jako płatnik składek mają Państwo obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Z czego mogą Państwo korzystać na PUE ZUS W dowolnym miejscu i czasie przedsiębiorcy:  mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów...


2022-11-17