fot. Dworek racławicki

Nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku.

Szanowni Państwo,uprzejmie informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu isposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa (Dz.U.2022 poz.1172) w dniu 16 czerwca br. rozpocznie się nabórwniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienianiekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały...


2022-06-15

XXII Sesja Rady Gminy Racławice

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Racławice w dniu 29 czerwca o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Racławicach. PROJEKT PORZĄDKU OBRAD: 3.Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Racławice. 4.Informacja Wójta Gminy Racławice za okres między sesjami. 5.Sprawozdanie za rok 2021 z działalności dotyczące: a/ Szkoły Podstawowej...


2022-06-14

Informacja o rejestracji produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie informuje, że zgodnie z art. 61, art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw...


2022-06-13

Małopolska Niania 2.0

Szanowni Państwo, Informuję, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0". Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków...


2022-05-25

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie we wsi Dziemięrzyce

Zarządzenie Nr 18/2022 Wójt Gminy Racławice z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie we wsi Dziemięrzyce Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r....


2022-05-16

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne, oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w...


2022-04-28