fot. Dworek racławicki

I Małopolski Dzień dla Klimatu

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w I Małopolskim Dniu dla Klimatu, który, w naszej Gminie, odbędzie się 25 kwietnia 2022r. przy budynku Urzędu Gminy. Na miejscu będzie można pozyskać sadzonkę świerka pospolitego oraz buka zwyczajnego, a także m.in. uzyskać informację na temat dofinansowania z programu "Czyste Powietrze" w...


2022-04-12

Zapraszamy do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Racławice na lata 2022-2030

Szanowni Państwo, Gmina Racławice przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022 – 2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Racławice polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku. W związku z tym, zwracamy się do wszystkich...


2022-03-16

Czyste Powietrze- spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Racławice 30 marca 2022

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 30 marca 2022 r. godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Racławice.W trakcie wydarzenia będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków...


2022-03-16

Punkt informacyjny

Punkt informacyjnydla obywateli Ukrainy poszukujących pracy oraz pracodawcówІнформативний пункт для громадян України, які шукають роботуJeśli jesteś zainteresowany przyjęciem do pracy obywatela Ukrainy lub chcesz uzyskać informację jak legalnie powierzyć pracę cudzoziemcowi.Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i poszukujesz pracy lub informacji o rynku pracyЯкщо ви громадянин України і шукаєте роботу або інформацію...


2022-03-15

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta

W trwającym od 15 lutego naborze hodowcy loch i prosiąt, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, złożyli do ARiMR blisko 2 tys. wniosków o pomoc. Starają się o wsparcie w wysokości prawie 74 mln zł. Połowa złożonych wniosków pochodzi...


2022-03-04

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych. O przyznanie dofinansowania...


2022-03-04

Pomoc dla Ukrainy

Informujemy, iż Urząd Gminy w Racławicach od 1 marca rozpoczyna zbiórkę niezbędnych rzeczy dla mieszkańców Ukrainy. Potrzebne są następujące rzeczy: - środki opatrunkowe, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe,...


2022-03-01

Pakiet informacji dla Uchodźców

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie: • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego; • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego...


2022-02-25

Zwrot podatku akcyzowego 2022

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami...


2022-02-01