fot. Dworek racławicki

Informacja w sprawie gospodarstw dotkniętych suszą.

Informuje, iż 13 października 2022 r, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2022 poz. 2117). Zgodnie z ww. rozporządzeniem: 1) gospodarstwa rolne, które zostały poszkodowane w 2022 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę, mogą ubiegać...


2022-10-26

Dystrybucja i sprzedaż węgla przez gminę

Urząd Gminy w Racławicach przystępuje do ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie  gminy Racławice zainteresowanych zakupem paliwa stałego – węgla kamiennego.  W związku z trwającymi pracami nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, pojawia się konieczność rozeznania potrzeb mieszkańców Gminy Racławice w tym zakresie (tj....


2022-10-25

Pomoc przy zakupie węgla

  Dla mieszkańców Gminy Racławice – osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe (bez wsparcia rodziny) powyżej 60 roku życia, bez dostępu do Internetu. Co należy zrobić ?   1. Zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości   2. Posiadać potwierdzenie złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)     Gdzie się...


2022-10-24

Spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania ProKoPaRa

14 października 2022 r. w Urzędzie Gminy w Racławicach odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania ProKoPaRa, która obejmuje gminy powiatu proszowickiego oraz powiatu miechowskiego. W spotkaniach udział wzięli m.in. mieszkańcy gminy, władze samorządowe, pracownicy Urzędu Gminy, radni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe (m.in....


2022-10-19

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjnym Programu "Czyste Powietrze".

Weź dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu. Skorzystaj z pomocy Ekodoradcy w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu "Czyste Powietrze". Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego Ekodoradca w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu "Czyste Powietrze" przyjmuje mieszkańców w poniedziałki i środy w godzinach 7:30-15:30. Telefoniczna rejestracja na konsultację z Ekodoradcą czynna od poniedziałku do piątku...


2022-10-05

Konferencja gminna dotycząca konsultacji społecznych budowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu naszej działalności w ramach podejście LEADER programu PROW 2023-2027, realizowanego na terenie Powiatu miechowskiego.

ZAPROSZENIE Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działaniaserdecznie zaprasza przedstawicieli władz Gminnych, sołtysów, członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i zainteresowanych mieszkańców gminyRacławice,na Konferencję gminną dotyczącą konsultacji społecznych budowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu naszej działalności w ramach podejście LEADER programuPROW 2023-2027,realizowanego na tereniePowiatu miechowskiego. Bardzo prosimy o liczne przybycie na spotkanie...


2022-10-05

I N F O R M A C J A dla mieszkańców Gminy Racławice w sprawie punktów odbioru tabletek jodku potasu

Uprawnione do odbioru tabletek jodku potasu są osoby do 60 roku życia. Dystrybucjapreparatu jodku potasu rozpocznie się po ogłoszeniu „akcji” w środkach masowego przekazu lub Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Lp. Punkt odbioru tabletek jodku potasu Mieszkańcy sołectwauprawnieni do odbioru tabletek jodku potasu 1. Urząd Gminy Racławice, Racławice 15 Dosłońce, Dale Janowiczki...


2022-10-05

Jak otrzymać dotację „CZYSTE POWIETRZE” lub „MÓJ PRĄD” oraz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i inne

ZAWIADOMIENIE CZWARTEK 29.09.2022 GODZ. 19:00 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RACŁAWICE REMIZA OSP RACŁAWICE PROGRAMY WYMIANY KOTŁÓW - najważniejsze informacje JAKA DOTACJA: 30%, 45%, 60% czy 90%? DOPŁATY do węgla, gazu itp. Rozwiązania do ogrzewania domu: piec czy pompa? EKODOTACJE dla ROLNIKÓW Jak otrzymać dotację „CZYSTE POWIETRZE” lub „MÓJ PRĄD”...


2022-09-28