fot. Dworek racławicki

Życzenia z okazji Dnia Seniora

Szanowni Państwo, W listopadzie obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. To moment, w którym zwłaszcza w dzisiejszych czasach pandemii korona wirusa powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na naszych najstarszych mieszkańców. Dzisiejszy dzień to okazja do przypomnienia, jak ważną część społeczeństwa stanowią osoby starsze. I choć może nie mają już tak dużej siły fizycznej,...


2020-11-23

Informacja dotycząca konsultacji do Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2021-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach zakończył tworzenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023, który ma na celu kompleksowe wsparcie rodziny. W zakresie organizacji i budowania wsparcia włączone są Instytucje i organizacje, które będą wspomagać rodziny stosownie do ich potrzeb. Postawiono cele główne i cele szczegółowe Programu oraz działania...


2020-11-17

Zawiadomienie sołtysa wsi Racławice

Sołtys wsi Racławice zawiadamia, że IV rata podatku będzie zbierana 12-13-14 listopada od godziny 9-11 w Remizie OSP w Racławicach z powodu pandemii Koronawirusa


2020-11-09

Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Szanowni Państwo. Gmina Racławice przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” na podstawie zawartej w dniu 18.08.2020 r. umowy o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramachProgramu OperacyjnegoPolska Cyfrowa na lata 2014 – 2020Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostępdo szybkiego Internetu”...


2020-11-04

Komunikat

 Szanowni Państwo! Z uwagi na dużą skalę rozprzestrzeniania się wirusa  SARS - CoV 2 na terenie Gminy oraz całego kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz wszystkich petentów  od dnia 03 listopada do odwołania Urząd Gminy w Racławicach zostaje zamknięty dla Petentów. Praca urzędników jest wykonywana zdalnie. Prosimy, aby wszelkie sprawy załatwiać: Telefonicznie: Sekretariat-...


2020-11-02

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Racławicach informuje, że w dniach 03.11.2020r. – 04.11.2020r. wypłacany będzie zwrot podatku akcyzowego w gotówce.


2020-11-02

Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce

Informuję, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w latach 2017-2021 projekt  POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce" nakierowany na ochronę siedlisk kserotermicznych oraz  gatunków nietoperzy.  W części kserotermicznej, działania w ramach projektu prowadzone są w 17 obszarach Natura 2000...


2020-11-02

„Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie. Nauka to potęgi klucz, w tym moc, co więcej umie”.

#EGM2020 Już od urodzenia człowiek zdobywa wiedzę, ucząc się podstawowych czynności, jak mówienie, chodzenie itp. Jest to pierwszy etap nauki. Z każdym kolejnym etapem staje się mądrzejszy. Musi dostosowywać się do otaczającego go świata i rozwiązywać problemy, które napotyka na swojej drodze. Właśnie w tym pomaga mu nauka. Dlatego bardzo...


2020-10-30

„Wspieraj Seniora”

W walce z koronawirusem  rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów tworząc program „Wspieraj Seniora”.  Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie...


2020-10-27

EduLab: „Nowa rzeczywistość – wyzwania rynku pracy w czasach nieprzewidywalnej zmiany”

 #EGM2020 EduLab: „Nowa rzeczywistość – wyzwania rynku pracy w czasach nieprzewidywalnej zmiany” Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców na konferencję online, organizowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Konferencja jest bezpłatna i odbędzie się 27.10.2020r. w godzinach 9.00-15.00 w formie online. Konferencja przeznaczona jest przede...


2020-10-26