fot. Dworek racławicki

Konsultacje roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Racławice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Racławice do składania uwag i opinii na temat projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Racławice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022”. Konsultacje przeprowadzone...


2022-09-28

Badania ankietowe w Małopolsce

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Urząd Statystyczny w Krakowie celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Małopolski na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, systematycznie popularyzuje badania ankietowe prowadzone na terenie naszego województwa przez ankieterów statystycznych. Chcąc zaspokoić potrzeby informacyjne mieszkańców w zakresie realizowanych przez statystykę publiczną...


2022-09-26

„Kierunek Kariera

Miło mi poinformować, że od  12 września otwieramy rekrutację w projekcie „Kierunek Kariera” dla osób pracujących poniżej 50 roku życia, w tym również posiadających wyższe wykształcenie. Kto będzie mógł wziąć udział w projekcie? Od 12 września zapraszamy wszystkie osoby: pracujące, które są związane z Małopolską (przez miejsce pracy, zamieszkania lub...


2022-09-13

Mamy dają radę! Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek wychowujących dzieci do pierwszego roku życia.

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Towarzyszenia Rodzinie rozpoczyna Projekt pt.: „Mamy dają radę! Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek wychowujących dzieci do pierwszego roku życia.” Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw...


2022-09-13

Nabór wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej będących w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Warunki ogólne: - dochód miesięczny nie przekraczający 600 zł na osobę - termin składania wniosków: do...


2022-09-09

Stoisko Klimatyczne 11.09.2022

Serdecznie zapraszamy na Stoisko Klimatyczne oraz mobilny punkt "Czystego Powietrza" i spotkanie z Ekodoradcą podczas Pikniku Rodzinnego pn. "Rodzinna Niedziela" w dniu 11 września 2022r. od godz. 14.00.


2022-09-07

Rodzinna Niedziela 11.09.2022

Wójt Gminy Racławice wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Racławicach oraz Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zapraszają, na Piknik Rodzinny pn. „Rodzinna Niedziela” w dniu 11 września 2022 roku. Impreza rozpocznie się o godz. 14.00 na Błoniach Racławickich. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników dobrej zabawy.


2022-08-29

KONSULTACJE SPOŁECZNE Strategii Rozwoju Gminy Racławice na lata 2022 – 2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1378) Wójt Gminy Racławice zaprasza mieszkańców Gminy Racławice, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego...


2022-08-22

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Racławice dostała dofinansowanie na budowę 45 przydomowych oczyszczalni ścieków. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 28 czerwca 2022r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót. Koszt budowy oczyszczalni to 895 009,50 zł a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 850 259,02 zł


2022-08-11