fot. Dworek racławicki

Spotkanie z Panią Ewą Wachowicz w ramach seminarium dla sołtysów i członków KGW 

  #EGM2020 Drugiego dnia seminarium „E–sołtys, e-lider, e-obywatel” (23. 10. 2020 r.) o godzinie 17.00 zapraszamy na prelekcję Ewy Wachowicz – osoby niezwykle ceniącej działalność sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich, a także znanej z profesjonalizmu w dziedzinie promocji i kontaktu z mediami. Będzie to również doskonała okazja, by porozmawiać z...


2020-10-19

„E-lider, e-sołtys, e-obywatel”

 #EGM2020 Zapraszamy sołtysów i członków KGW do wzięcia udziału w seminarium on – line organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, które odbędzie się w dniach  22 – 23 października 2020 r. Panele poprowadzą między innymi Tomasz Urynowicz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Michał Kądziołka Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz pracownicy WUP ...


2020-10-14

Goniec 2020

Urząd Gminy w Racławicach zatrudni gońca do dostarczania przesyłek listowych na terenie Gminy Racławice. Ofertę zawierającą cenę dostarczenia jednej przesyłki listowej proszę złożyć w zaklejonej kopercie z napisem "Oferta na gońca" na dzienniku podawczym do 8 października 2020 r. Po więcej informacji proszę dzwonić 413844016.


2020-10-06

Czym jest Bilans Kariery?

#EGM2020 Wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z usługi "Bilans Kariery". Bilans ten jest szansą na podsumowanie własnych umiejętności oraz dotychczasowych doświadczeń zawodowych i pozazawodowych. Pozwala ustalić swoje słabe i mocne strony, co może być pomocne w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w...


2020-10-05

Środki unijne wspierają lokalne społeczności.

#EGM2020 Jakie pozytywne skutki niesie ze sobą korzystanie z funduszy Unii Europejskiej? Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oferuje wsparcie dla osób pracujących z Małopolski w bonach szkoleniowych w ramach projektów „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Wszystko to dzięki środkom pozyskanym z UE. Projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”...


2020-09-30

Ogłoszenie o Naborach wniosków 2020

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich MiechowskieStowarzyszenie Gmin JaksaLokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica,Gołcza,Kozłów,Książ...


2020-09-29

Jak założyć KGW?

#EGM2020 Doceńmy działalność Kół Gospodyń Wiejskich! Pokażmy, że ta działalność jest ważna. Promujmy ją i wspierajmy. Jak krok po kroku założyć KGW i jakich formalności dopełnić? Jak pozyskać prawie 5.000 zł. dofinansowania z ARiMR na działalność statutową KGW? Te i inne informacje znajdziecie Państwo klikając w poniższy link: Informacje te...


2020-09-21

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Szanowni Państwo. Gmina Racławice realizuje projekt grantowy pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie zawartej w dniu 24 kwietnia 2020 r. umowy o powierzenie grantu nr 1655/2020 w ramachProgramu OperacyjnegoPolska Cyfrowa na lata 2014 – 2020Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostępdo szybkiego Internetu”...


2020-09-18

Wróć z POWERem!

Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie DLA KOGO? Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej...


2020-09-15

Lokalni Liderzy Małopolski

#EGM2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie serdecznie zaprasza sołtysów oraz członków Kół Gospodyń Wiejskich do zapisania się do Facebook-owej grupy dyskusyjnej , która jest przeznaczona dla lokalnych liderów z Małopolski. Została stworzona po to aby inspirować, doświadczać a także poszerzać swoją wiedzę, wymieniać poglądy a przede wszystkim współpracować. Znajdą Państwo...


2020-09-14