fot. Dworek racławicki

INFORMACJA 25 grudnia 2021 r.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Racławice z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2021r. (za dzień 25 grudnia 2021r. przypadający w sobotę) w dniu 24 grudnia 2021r. Urząd Gminy w Racławicach będzie nieczynny


2021-12-10

Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Radziemicach

Racławice dnia 08.12.2021r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Radziemicach” 1. Zamawiający. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice, NIP: 659-133-32-96, REGON: 290829370, realizujący...


2021-12-08

Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Racławicach

Racławice dnia 08.12.2021r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Racławicach” oraz do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych 1. Zamawiający. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach, Racławice 15, 32-222...


2021-12-08

WPŁYW ZDROWOTNOŚCI ZIEMNIAKA NA OGRANICZENIA W PRODUKCJI I OBROCIE

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zespół Powiatowy w Miechowie Zaprasza na webinarium pt. „WPŁYW ZDROWOTNOŚCI ZIEMNIAKA NA OGRANICZENIA W PRODUKCJI I OBROCIE", które odbędzie się w dniu 3.12 (piątek) o godz. 1000 Szkolenie będzie realizowane poprzez platformę Zoom. W celu uzyskania dostępu prosimy o uzupełnienie karty zgłoszenia (załącznik 12) oraz odesłaniu...


2021-11-30

Budowa siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościejowie

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościejowie” Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych....


2021-11-22

Dotyczy: Zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych Powiatu Miechowskiego.

Analiza obowiązujących przepisów w zakresie zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych jak również orzecznictwa sądowego prowadzi do ugruntowanego stanowiska zarządcy drogi, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Kieruje się przy tym zasadą równości społecznej oraz opiera się na wykładni celowościowej, a nie...


2021-11-15

Czyste Powietrze- spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Racławice 15 listopada

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 15 listopada 2021r. godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Racławice. W trakcie wydarzenia będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków...


2021-11-03

Kontrole zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pracownicy Urzędu Gminy Racławice oraz pracownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (w razie potrzeby) przeprowadzą kontrole szamb. Sprawdzać będą, czy nieruchomość wyposażona jest w zbiornik na nieczystości płynne lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz częstotliwość ich opróżniania. Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni...


2021-11-02