W piątek 18 czerwca 2021r. w Marchocicach w Gminie Racławice otwarto Ośrodek Wsparcia „Aktywny Senior”. Inwestycja zrealizowana została z udziałem funduszy unijnych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gości powitał gospodarz racławickiej ziemi - Wójt Adam Samborski. Wśród nich znaleźli się m.in.: Wicemarszałek Małopolski - Łukasz Smółka, były Wojewoda Józef Pilch, Starostowie Powiatu Miechowskiego - Jacek Kobyłka i Paweł Osikowski
z radnym powiatowym Grzegorzem Plackiem, samorządowcy oraz seniorzy korzystający z dobrodziejstw nowej placówki.

- Jakże cieszy fakt, że obiekt, przed którym się znajdujemy, dostał drugie życie, bo jeszcze niedawno była to niemalże ruina, dziś jest to wspaniały obiekt na miarę XXI wieku - podkreślał wójt Adam Samborski. Dodał, iż kiedyś w tym budynku mieściła się szkoła, do której m.in. uczęszczało jego rodzeństwo. Przywrócenie obiektu do świetności byłoby niemożliwe bez udziałów środków zewnętrznych. Dlatego włodarz gminny na ręce Wicemarszałka Łukasza Smółki i władz wojewódzkich złożył podziękowania za aktywną pomoc, przychylność i wsparcie. - Gdyby nie te środki, budynek byłby skazany na zagładę - zaznaczył wójt. Takie wsparcie jest niezwykle ważne dla tak małej gminy, która dysponuje w swoim budżecie rocznie około pół miliona złotych na inwestycje. Adam Sambroski wspomniał o realizacji dwóch kolejnych inwestycji w gminie z udziałem środków zewnętrznych - remont willi Walerego Sławka, a także Dom Seniora w Miroszowie.

Zakres zrealizowanych prac w przebudowie obiektu w Marchocicach był znaczący: remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia, roboty budowlane i konstrukcyjne, wykonanie elewacji, montaż okien i drzwi, wykonanie pochylni z barierkami, roboty wewnętrzne modernizacyjne, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, centralne ogrzewanie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Wicemarszałek Łukasz Smółka był pod dużym wrażeniem nowego ośrodka dla seniorów w Marchocicach, w których był po raz pierwszy. Wyraził radość, iż środki europejskie są widoczne nie tylko przy dużych inwestycjach i w aglomeracjach, ale docierają także do małych, lokalnych samorządów. Wicemarszałek dziękował za współpracę samorządowcom ziemi miechowskiej i realizowane zadania przy wsparciu zewnętrznym. Deklarował wszelką pomoc prosząc, by nie traktować Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie jako instytucji tylko od tzw. dużych rzeczy, ale też od małych, takich jak wsparcie stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, strażaków. - W pojedynkę idzie się szybciej, ale w zespole idzie się dalej - mówił.

Gratulacje z powstania nowego obiektu złożył starosta Jacek Kobyłka mówiąc, iż nie wyobraża sobie funkcjonowanie seniorów samodzielne w tym zabieganym przez ich rodziny współczesnym świecie. Dlatego tego typu obiekty jak w Marchocicach są niezwykle ważne. Życzył miejscowym seniorom miłego spędzania czasu w nowym Ośrodku Wsparcia. Wójt Samborski przypomniał do tego, iż przed jego gminą i Powiatem Miechowskim kolejna wspólna inwestycja - przebudowa drogi powiatowej Racławice - Janowiczki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ośrodek Wsparcia Aktywny Senior (OWAS) w Marchocicach służy Seniorom także w czasach pandemii. Wprawdzie pobyt Uczestników oraz zajęcia należało dostosować do obecnej sytuacji (min. przestrzegamy wszystkich obostrzeń, dostosowanie liczby Uczestników do warunków) to w ośrodku nie marnujemy czasu i aktywizujemy Seniorów cały czas – stacjonarnie i zdalnie.

Celem OWASu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Z założenia OWAS swoim wsparciem obejmuje w trybie stacjonarnym 30 seniorów. Zakres usług - świadczonych przez Ośrodek Wsparcia Aktywny Senior obejmuje:

- dostęp do zajęć przez 8 godzin dzienne, od poniedziałku do piątku,

- usługi socjalne w tym, II śniadanie, ciepły posiłek w formie obiadu oraz podwieczorek,

- usługi rehabilitacyjne, sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, kinezyterapia, zajęcia z fizjoterapeutą,

- usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, krawieckie, rękodzielnicze, muzykoterapia oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalno – artystycznych,

- usługi edukacyjne – kursy komputerowe, spotkania z deietykiem,

- usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą, integracje ze środowiskiem lokalnym i z innymi ośrodkami wsparcia,

- dowóz do placówki.

Uczestnicy zajęć, to osoby które:

- ukończyły 60 roku życia,

- zamieszkujące na terenie Gminy Racławice,

- pierwszeństwo w udziale w zajęciach mają osoby samotne i/lub
z niepełnosprawnościami

Ośrodek Wsparcia Aktywny Senior działalność swą prowadzi w ramach projektu „Aktywny Senior” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR.

Poza stacjonarną działalnością organizowane są usługi opiekuńcze, socjalne i zdrowotne w miejscu zamieszkania osób, które zakwalifikowały się do realizacji projektu.

W ramach projektu zakupiony został także samochód osobowy 9 - cio osobowy BUS, który służy mieszkańcom Gminy Racławice – Uczestnikom projektu,
w transporcie do i z ośrodka.