AZBEST to grupa minerałów naturalnie występującego w przyrodzie.  Cechą charakterystyczną azbestu jest jego włóknista budowa. Jego wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne powodują, że jest niemal niezniszczalnym materiałem.

W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano m. in. do produkcji: pokryć dachów, płyt elewacyjnych i balkonowych, rur wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o.; izolacji cieplnej i  akustycznej; przewodów wentylacyjnych i kominowych, wyrobów ochronnych.

Przykładowe zastosowania wyrobów zawierających azbest.

Przykłady produktów mogących zawierać azbest .

Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń.  Jego chorobotwórcze oddziaływanie powstaje na skutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych m. in. w trakcie eksploatacji wyrobów zawierających azbest a także podczas  ich uszkodzenia.  

Niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych, niewłaściwe usuwanie z dachów lub elewacji domów płyt azbestowych ( tzw. eternitu) powoduje, że z wdychanym powietrzem  włókna azbestowe trafiają do organizmu. Największe zagrożenie stanowią te, które dostają się do pęcherzyków płucnych.

Włókna azbestu są najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie i są praktycznie niezniszczalne. Wdychane z powietrzem kumulują się w płucach przez całe życie i zwykle po kilku latach powodują pojawienie się chorób azbestozależnych  (pylicy azbestowej, raka płuca, raka oskrzeli, zmian opłucnowych).Podejrzewa się, że może być przyczyną także innych schorzeń.

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja została zakazana w Polsce ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą obowiązuje zakaz produkowania płyt azbestowo-cementowych oraz zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi.