Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych


 Od dnia 1 maja 2021 roku Gmina Racławice świadczy usługę transportową door-to-door (od drzwi do drzwi) w ramach projektu „Mobilne Racławice”. Dzięki usłudze mieszkańcy mogą bezpłatnie dotrzeć np. do lekarza, urzędu, na rehabilitację czy załatwić istotne sprawy w instytucjach naszej gminy. Korzystająca
z usługi osoba zostanie odebrana z domu, zawieziona w miejsce docelowe i odwieziona do domu.

Kto może skorzystać z bezpłatnej usługi transportowej?

Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Racławice o ograniczonej mobilności, zatem do osób nie tylko z niepełnosprawnościami, ale do wszystkich którzy mają trudności
w samodzielnym przemieszczaniu się wynikające  z ograniczonej sprawności (np. seniorzy 70+).

Jak zamówić usługę bezpłatnego transportu?

Usługę można zamawiać dzwoniąc pod  dedykowany numer telefonu:  889 694 119 w godzinach 7.00-15.00 a także w formie elektronicznej, za pomocą  formularza zgłoszeniowego  (do pobrania poniżej) przesłanego na  adres: transport@raclawice.pl

Ważne, aby mieszkaniec zainteresowany usługą zaplanował wcześniej swoją wizytę
i przynajmniej dzień wcześniej, złożył zapotrzebowanie na ww. usługę oraz co najważniejsze, otrzymał potwierdzenie o możliwości realizacji usługi w planowanym terminie. Podczas kontaktu z dyspozytorką osoba zainteresowana transportem, zostanie poproszona o podanie nie tylko terminu przejazdu, ale także celu transportu oraz zapotrzebowania na np. asystę drugiej osoby podczas usługi. 

Choć usługa ma pomagać w wielu codziennych sprawach, prosimy pamiętać, że pierwszeństwo do skorzystania z niej mają osoby wskazujące na pilne sytuacje, mające wpływ na zdrowie czy życie. Wszystkie te elementy określone są w regulaminie usługi, dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Racławice.


Projekt pn. „Mobilne Racławice” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.