Adres korespondencyjny:

Racławice 15, 32-222 Racławice

Godziny pracy Urzędu Gminy

Poniedziałek 800- 1600

Wtorek - Piątek 730 - 1530

Telefony: Centrala (041) 3844016
(041)3844037
Fax (041)3844043

Wójt: Adam Samborski tel. (41)3844016

Z-ca Wójta: Małgorzata Sadowniczyk tel. (41)3844016 w.24 mail: zwojta@op.pl


Kierownik USC (041) 3844039

adres email: gmina@raclawice.pl

adres EPUAP:  /1208062/skrytka


Jednostki Organizacyjne Gminy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Racławicach (041)3844464 email: gbpraclawice@o2.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (041)3844016 wew.41 email: gopsraclawice@wp.pl
Kierownik GOPS wew.42
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościejowie (041)3844122 email: sds.kosciejow@wp.pl
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
w Racławicach (041)3844005 email: spraclawice@poczta.onet.pl  (041)3844003 należną opłatę za odpady komunalne należy wpłacać na rachunek bankowy nr


31 85970001 0020 0200 0013 0089


w BS Proszowice/ O Racławicenumer konta bankowego, na które należy przekazywać należności z tytułu podatków i opłat, dotacji, subwencji i pozostałych dochodów budżetowych Bank Spółdzielczy Proszowice oddział w Racławicach


25 85970001 0020 0200 0013 0003


w BS Proszowice/ O Racławice