Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Racławice

01.01.2019r.-31.12.2019r.


w miejscowościach: Racławice, Marchocice, Dziemięrzyce, Janowiczki, Górka Kościejowska w następujących terminach: I CZWARTEK MIESIĄCA


03.I, 07.II, 07.III, 04.IV, 02.V, 06.VI, 04.VII, 01.VIII, 05.IX, 03.X, 07.XI, 05.XII


odbierane będą:

 • odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach, tj. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, metal, opakowania z aluminium, stali, w tym blachy stalowej, opakowania wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania szklane.
 • odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach lub czarnych workach


06.VI, 03.X. - odbierane będą : przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone i inne odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (samochodów osobowych, motocykli, rowerów), meble, odpady wielkogabarytowe.


Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zgłoszenie właściciela bezpośrednio z nieruchomości w terminach uzgodnionych telefonicznie - nr tel. 41/ 38 302 85 lub 785 011 080


w miejscowościach : Klonów, Góry Miechowskie, Dosłońce, Miroszów, Kościejów, Głupczów - w następujących terminach: III CZWARTEK MIESIĄCA


17.I,21.II,21.III,18.IV,16.V,22.VI(sobota),18.VII, 17.VIII (sobota), 19.IX, 17.X,

21.XI, 19.XII


odbierane będą:

 • odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach, tj. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, metal, opakowania z aluminium, stali, w tym blachy stalowej, opakowania wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania szklane.
 • odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach lub czarnych workach


22.VI (sobota), 17.X. - odbierane będą: przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone i inne odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (samochodów osobowych, motocykli, rowerów), meble, odpady wielkogabarytowe.


Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zgłoszenie właściciela bezpośrednio z nieruchomości w terminach uzgodnionych telefonicznie - nr tel. 41/ 38 302 85 lub 785 011 080

Jeżeli odpady zmieszane gromadzone są w worku – powinien to być worek w kolorze czarnym.


Odpady należy wystawiać w dniu wywozu do godziny 7 rano


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Racławice będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. w Miechowie przy ul. M. Konopnickiej 30Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Oddział Miechów, ul. M. Konopnickiej 30, 32-200 Miechów

tel. 41 3830285


ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY RACŁAWICE


Do worka NIEBIESKIEGO na PAPIER i TEKTURĘ


Należy wrzucać:


 • gazety, czasopisma, książki, zeszyty,
 • katalogi, prospekty, ulotki, foldery,
 • torebki i worki papierowe,
 • tektury i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów,


Nie należy wrzucać:


 • opakowań z zawartością
 • lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych
 • tapet, worków po cemencie
 • kalki, papieru termicznego i faksowego
 • artykułów, papierów higienicznych ( pampersy, pieluchy, podpaski, itp.)
 • zatłuszczonego papieru
 • pergaminuZanim wrzucisz

postaraj się usunąć wszystkie części, które nie są z papieru.

Oczyść papier z resztek produktów.

Złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.Do worka ZIELONEGO na SZKŁO I PAKOWANIA ZE SZKŁA

Należy wrzucać:


 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczejNie należy wrzucać:


 • szkła płaskiego (szyby, lustra, szyby samochodowe)
 • szkła okularowego
 • szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych
 • ceramiki, fajansu, porcelany, naczyń typu arco, misek, talerzy
 • żarówek, świetlówek, kineskopów, lamp fluorescencyjnych
 • szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości
 • szkła zbrojonego,
 • opakowań szklanych zabrudzonych farbą, lakierem
 • zakrętek, kapsli, korków

Zanim wrzucisz

zdejmij nakrętki, kapsle, korki i opróżnij wrzucane przedmioty, staraj się nie stłuc wrzucanego szkła


Do worka ŻÓŁTEGO na METALE, TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE


Należy wrzucać:


 • aluminiowe i stalowe puszki po konserwach, napojach i sokach,
 • aluminiowa folia,
 • drobny złom żelazny,
 • drobny złom metali kolorowych,
 • naczynia do gotowania, pokrywki,
 • metalowe narzędzia,
 • metalowe zakrętki i kapsle,
 • rury, armatury, taśmy stalowe,
 • pudełka po płynnej żywności (mleko, soki, itp.)
 • worki papierowe laminowane folią,
 • torebki z laminatów,
 • puste butelki plastikowe po różnych napojach
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach, środkach czystości i chemii gospodarczej
 • plastikowe opakowania po żywności, folie i torebki z tworzyw sztucznych, reklamówki, zakrętki
 • plastikowe koszyki po owocach
 • plastikowe kubki po produktach żywnościowych,
 • plastikowe pojemniki po artykułach sypkich,
 • czyste kanistry plastikowe,
 • artykuły gospodarstwa domowego wykonane z tworzyw sztucznych,


Nie należy wrzucać:


 • puszek po farbach, lakierach, olejach, smarach itp.,
 • pojemników po aerozolach
 • opakowań po lekach
 • opakowań i butelek po olejach i smarach
 • opakowań po środkach chwasto i owadobójczych
 • zabawek
 • sprzętu AGD
 • styropianu
 • butelek po płynach chłodniczych


Zanim wrzucisz

opróżnij opakowania z resztek produktów, zdejmij nakrętki, zgnieć butelkę


PONADTO

Przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. po środkach ochrony roślin) należy umieścić w oddzielnym worku, bezbarwnym, przeźroczystym, aby umożliwić identyfikację zawartości. Odpady te będą odbierane raz na cześć miesięcy.

W PSZOK przyjmowane będą następujące odpady: przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,


Wszystkie odpady komunalne , których nie można wrzuci ć do jednego z wymienionych

powyżej worków nale ży umie ścić w pojemniku lub worku (czarnym) na odpady niesegregowane ( zmieszane).