Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Racławice

01.04.2020r.-31.12.2020r.

  • I. w miejscowościach: Racławice, Marchocice, Dziemięrzyce, Janowiczki, Górka Kościejowska w następujących terminach: I CZWARTEK MIESIĄCA


02.IV; 07.V; 04.VI; 02.VII; 06.VIII; 03.IX; 01.X; 05.XI; 03.XII

odbierane będą:

▪ odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach, tj. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, metal, opakowania z aluminium, stali, w tym blachy stalowej, opakowania wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania szklane.

▪ odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach lub czarnych workach

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane będą w terminie: 27 maj 2020 i 10 listopad 2020
  • II. w miejscowościach: Klonów, Góry Miechowskie, Dosłońce, Miroszów, Kościejów, Głupczów - w następujących terminach: III CZWARTEK MIESIĄCA

16.IV; 21.V; 18.VI; 16VII; 20VIII; 17.IX; 15.X; 19.XI; 17.XII

odbierane będą:

▪ odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach, tj. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, metal, opakowania z aluminium, stali, w tym blachy stalowej, opakowania wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania szklane.

▪ odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach lub czarnych workach

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane będą w terminie: 28 maj 2020 i 12 listopad 2020Jeżeli odpady zmieszane gromadzone są w worku – powinien to być worek w kolorze czarnym.

Odpady należy wystawiać w dniu wywozu do godziny 6.30 rano

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Racławice będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14:00. w Miechowie przy ul. M. Konopnickiej 30

Odpady budowlane i rozbiórkowe z prowadzonych prac nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia odbierane będą na indywidualne zgłoszenie właściciela w terminach uzgodnionych – nr tel. 41 / 38 302 85 lub mailem miechow@mpgo.krakow.pl

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Oddział Miechów, ul. M. Konopnickiej 30, 32-200 Miechów

tel. 41 38 302 85 mail miechow@mpgo.krakow.pl