Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 1. Oświadczenie  – druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej karty usługi.
 2. Określenie terminu rozpoczęcia działalności – dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

Opłata podstawowa roczna za:

 • zezwolenie na sprzedaż napojów  do 4,5%  alkoholu oraz piwa wynosi  525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu  powyżej 4,5% do 18%  alkoholu oprócz piwa wynosi  525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu  powyżej 18%  alkoholu wynosi  2100 zł.

Powyższa opłata ulega podwyższeniu jeżeli:

 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim  przekroczyła 37500 zł  dla napojów alkoholowych o zawartości  do 4,5%  alkoholu oraz piwa i  wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim  przekroczyła 37500 zł  dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18%  alkoholu oprócz piwa i  wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim  przekroczyła 77000 zł  dla napojów alkoholowych o zawartości  powyżej 18%alkoholu i wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów.

W roku nabycia zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych proszę dokonywać na konto:

25 85970001 0020 0200 0013 0003

Forma załatwienia

Decyzja ustalająca wartość opłaty.

Termin załatwienia

 • Do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
 • Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność – termin zgodny z datą wydania zezwolenia.