Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej

napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego do 28 lutego  należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia poprzedniego roku do 31 stycznia bieżącego roku,
  • w terminie od 1 sierpnia  do 2 września  należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego  do 31 lipca  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego  wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.