Wójt Gminy Adam Samborski

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Sadowniczyk

Skarbnik Gminy Czesława Byszewska


Skład Rady Gminy Racławice:

Tadeusz Klimczyk – przewodniczący Rady Gminy Racławice
Przyjmuje w Urzędzie Gminy pok. Nr 20 poniedziałki w godzinach 09:00 – 10:30

1. Bielawski Tadeusz
2.Waldemar Florek
3.Mariasz Grzegorz
4.Stanisław Tondos
5.Robert Łój
6.Skoczeń Eugeniusz
7.Jureczko Mieczysław
8.Jerzy Duniec
9.Gąsiorek Jakub
10.Jaros Aleksander
11.Ireneusz Jaskólski
12.Grela Michał
13. Trafiał Andrzej
14.Tadeusz Rubak