Figura Św. Jana znajduje się w Kościejowie ,,na Jeziórku, jak mówią tutejsi mieszkańcy. Została zbudowana przez mieszkańców na cześć uwłaszczenia pańszczyźnianych chłopów.