Drewniana kapliczka o wymiarach 2x2m pochodząca prawdopodobnie z XIX wieku znajduje się na terenie prywatnym, na posesji należącej do pani Marii Bielawskiej.