Na garbie wzgórza Zamczysko w Janowiczkach został usypany pomnik z ziemi

w formie piramidy o wysokości 10 m ku czci i dla upamiętnienia walki o

wolność Polski. Pomysł usypania kopca narodził się podczas wielkiej

manifestacji niepodległościowej w 100 rocznicę śmierci Tadeusza

Kościuszki, która miała miejsce w dniu 15 października 1917 r. i w

której uczestniczyło ok. 100 tys. obywateli. Podczas manifestacji znany

chłopski działacz w Kongresówce, poseł do dumy rosyjskiej w 1906 r.

Mateusz Manterys z Pojałowic odczytał uchwaloną rezolucję, w której

m.in. była mowa o tym, że jeśli Polska odzyska wolność, to w wolnej

Polsce na wzgórzu racławickim zostanie usypany kopiec dla upamiętnienia

wszystkich zrywów o odzyskanie wolności w miejscu odniesionego

zwycięstwa oraz dla upamiętnienia wielkiej manifestacji w rocznicę

śmierci Kościuszki.

Prace przy sypaniu kopca rozpoczęto w okresie letnim 1926 r. Trwały one do roku 1934.