Krzyż metalowy na podbudowie kamiennej. Znajduje się w miejscu mogił 1794 r poległych żołnierzy rosyjskich.