Krzyż metalowy na podbudowie kamiennej o wysokości 2 m, zbudowany na wniosek władz rosyjskich.