Krzyż metalowy postawiony w dobrze widocznym miejscu, przy ruchliwej trasie w 1906 r. na polecenie władz rosyjskich. Została umieszczona na nim tablica dziękczynna carowi rosyjskiemu od Polaków z napisem: ,,Panie Boże, błogosław cara.