W 197 rocznicę Bitwy pod Racławicami, 4 kwietnia 1981 roku, powstał

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Bartosza Głowackiego, działający w

ramach Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego. Kamień węgielny pod

budowę pomnika został wmurowany 10 czerwca 1984 roku, a uroczyste

odsłonięcie pomnika miało miejsce 22 maja 1994 roku w dwusetną rocznicę

racławickiej victorii. Uroczystość odsłonięcia pomnika była połączona z

krajowymi obchodami święta ludowego oraz obchodami 200 rocznicy

Insurekcji Kościuszkowskiej. Aktu odsłonięcia dokonał ówczesny premier

Waldemar Pawlak. Autorem pomnika wykonanego z brązu odlewniczego jest

profesor Marian Konieczny z Krakowa. Odlewu dokonano w Gliwickich

Zakładach Urządzeń Technicznych, które specjalizują się w odlewaniu

pomników.

Waga pomnika wynosi 9300 kg, a jego wysokość to 10, 5 m.

Zagospodarowania terenu wokół pomnika dokonano na podstawie dokumentacji

opracowanej przez Krajowy Ośrodek Dokumentacji Krajobrazu w Warszawie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 500 tys. zł. Obecnie ,,pod Bartoszem,

jak popularnie mówi się w okolicy, organizowanych jest wiele imprez i

uroczystości.