Willa Walerego Sławka, premiera rządu polskiego w latach 1930 31 i

1935, honorowego obywatela Racławic znajduje się w Janowiczkach,

niedaleko pomnika Bartosza Głowackiego.

W okresie rządów sanacyjnych odbywało się wiele burzliwych manifestacji

chłopskich. Wspomnieć należy o wielkiej manifestacji z okazji Święta

Ludowego w 1933 r. u stóp kopca Kościuszki, kierowanej przez Wincentego

Witosa, podczas której chłopi manifestowali niezadowolenie z rządów

kapitalistyczo obszarniczych. Rząd sanacyjny, aby zapobiec tego rodzaju

manifestacjom, postanowił wprowadzić na honorowego obywatela Racławic

ówczesnego premiera Walerego Sławka, a w darze ufundowano mu zagrodę z

piękną willą i ogrodem.

Za zebrane pieniądze przez senatorów, pracowników ministerstwa i

ministrów BBWR w roku 1933 zakupiono 12 morgów najlepszej ziemi i w

ciągu dwóch lat wybudowano willę wraz z zabudowaniami gospodarczymi.

Wokół założono park z drzewami szlachetnymi i krzewami, a w zachodniej

jego części założono ogród z drzewami owocowymi. Wnętrze pomieszczeń

zostało wyposażone w nowoczesne meble, wykonane na zamówienie w

Kalwarii. Zagroda została przekazana 5 lipca 1935 r. w obecności władz

rządowych, wszystkich ministrów, marszałka sejmu, a w szczególności

działaczy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, na czele którego stał

Walery Sławek.