Zabytki oraz miejsca historyczne Racławic i okolic

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii     Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz....


2016-05-24

FIGURA W KLONOWIE

W Klonowie, na skrzyżowaniu drogi Klonów Marchocice jest usytuowana figura Matki Boskiej. Zbudowana została przez mieszkańców Klonowa przed I wojną światową.


2016-05-24