fot. Dworek racławicki

Aktualności

„ Trampolina do przyszłości”

                         Projekt  unijny „ Trampolina do przyszłości”        Zaprasza do udziału w projekcie „Trampolina do przyszłości”- program zwiększający możliwości zatrudnienia osób młodych” POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku...


2018-01-19

Projekt "E-urząd"

Gmina Racławice realizuje projekt partnerski pt. „E-urzędy w województwie małopolskim” który jest realizowany od  01.01.2018 r. do 31.03.2019 r. wspólnie przez następujące instytucje: Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący, Gmina Borzęcin, Gmina Brzesko, Gmina Słaboszów, Gmina Koniusza, Gmina Miechów, Gmina Oświęcim, Gmina Proszowice, Gmina Racławice, CWA S.A. Wartość projektu wynosi: 1 489 344,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 248 384,00 PLN. Cel projektu „Poprawa efektywności i...


2018-01-19

Informacja o zakończeniu realizacji projektów dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wójt gminy Racławice informuje o zakończeniu realizacji dwóch projektów: Odnowienie mogiły poległych w Bitwie pod Racławicami        Odnowienie tablicy upamiętniającej Bitwę Racławicką na Kopcu Kościuszki w Janowiczach wraz z zagospodarowaniem terenu. Czytaj dalej...


2018-01-19