fot. Dworek racławicki

Aktualności

I N F O R M A C J A w sprawie wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Racławice.

Urząd Gminy Racławice, informuje że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w komunikaciez dnia 5 sierpnia 2019 roku w ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku stwierdził wystąpieniesuszy rolniczej na terenie gminy Racławice. Stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej we wszystkich uprawach rolnych (oprócz rzepaku) na glebach kat....


2019-08-14

Usługa schronienia dla osób bezdomnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2019 z dnia 31.07.2019r. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres Zamawiającego : Gmina Racławice 32-222 Racławice NIP: 659-11-84-436 dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach 32-222 Racławice, Tel.413844016, e-mail: gopsraclawice@wp.pl 2.Tryb udzielenia zamówienia Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,...


2019-07-31


Polecamy