fot. Dworek racławicki

Aktualności

UWAGA- zawsze żądaj rachunku!!!

    Przypominamy właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki nieczystości ciekłych (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych o obowiązku posiadania umowy na wywóz ścieków oraz dowodów zapłaty za tę usługę (rachunek, faktura, paragon). Obowiązek ten nakładają na mieszkańców przepisy: •    Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z którą: Art....


2016-10-03

Ogłoszenie - przydomowe oczyszczalnie ścieków

W związku z planowanym przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Wójt Gminy Racławice prosi osoby zainteresowane budową takich oczyszczalni o zadeklarowanie uczestnictwa poprzez wypełnienie i podpisanie załączonych do ogłoszenia dokumentów i dostarczenie ich do urzędu gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.10.2016r. (piątek) Planowany termin...


2016-09-27