fot. Dworek racławicki

Aktualności

Koniec nakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie informuje, ze w dniu 6 kwietnia 2017 roku wchodzi w zycie Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarzc^dzenia srodkow zwi^zanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow ( Dz. U.z2016r. poz. 722) . Traci moc rozporztjdzenie MRiRW z...


2017-04-06