fot. Dworek racławicki

Aktualności

INFORMACJE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENI „DOBRY START”- 300 dla ucznia

KWOTA ŚWIADCZENIA DOBRY START Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku, w wysokości 300,00 zł na dziecko w rodzinie. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia...


2018-07-16

Wycena 1 km na trasie która w 2018r. będzie obowiązywała w ramach usługi dowóz dzieci i młodzieży do Placówki Wsparcia Dziennego w Klonowie.

Szanowni Państwo, W związki z realizacją przez Gminę Racławice projektu „Świetlicowa integracja” w ramach RPO WM 2014-2020 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zwracam się z prośbą o wycenę 1 km na trasie która w 2018r. będzie obowiązywała w ramach usługi dowóz dzieci i...


2018-06-14