Mamy zaszczyt poinformować, iż gmina Racławice otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację dwóch projektów: Odnowienie mogiły poległych w Bitwie pod Racławicami  oraz Odnowienie tablicy upamiętniającej Bitwę Racławicką na Kopcu Kościuszki w Janowiczach wraz z zagospodarowaniem terenu.

            Zadania te realizowane będą w ramach programu Wspieranie opieki and miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.

            Na wykonanie ww. projektów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał środki finansowe pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie: 10 000,00 zł na pierwsze zadanie oraz 15 430,00 zł na zadania drugie.