Gmina Racławice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławic

w okresie od marca 2016 r. dolutego 2019r.

realizacje projekt pn.: „Aktywność popłaca”


Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych

oraz poprawa stanu zdrowia mieszkańcom Gminy Racławice.


Dla osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu po przeprowadzonej diagnozie

potrzeb przez specjalistów planuje się następujące działania w projekcie:


1. Doradztwo zawodowe i społeczne, w tym psychologiczne

2. Kursy zawodowe

3. Staże zawodowe

4. Praca socjalna

5. Trening kompetencji i umiejętności społecznych

6. Realizacja Klubu Integracji Społecznej


Wsparcie dla uczestników projektu będzie dobierane indywidualnie z uwzględnieniem

potrzeb, płci uczestników i zdiagnozowanych potrzeb.


Dofinansowanie projektu z UE: 673 287,50 zł


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

GOPS w Racławicach, Racławice 15

Tel. 41 38 44 016 w. 41, 42

e-mail: gopser@interia.pl


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020.