fot. Dworek racławicki

Aktualności

Obwieszczenie - Władcy Bursztynowego Szlaku

W związku z realizacją w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego projektu badawczego “Władcy Bursztynowego Szlaku. Studia nad rzemiosłem, handlem i dalekosiężnymi kontaktami społeczności kultury lateńskiej z obszaru południowej Polski” planowane są geofizyczne badania nieinwazyjne powierzchniowe na terenie pól uprawnychw miejscowości Kościejów gm.Racławice. Działania prowadzone będą od drugiej połowy roku 2021 do...


2021-07-21

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W związku z planowanym przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Wójt Gminy Racławice prosi osoby zainteresowane budową takich oczyszczalni o zadeklarowanie uczestnictwa poprzez wypełnienie i podpisanie załączonych do ogłoszenia dokumentów i dostarczenie ich do urzędu gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2021 (poniedziałek) do godz....


2021-07-14


Polecamy