fot. Dworek racławicki

Aktualności

Efektywność energetyczna budynków

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę...


2022-08-09

Konsultacje projektu zmiany małopolskiej uchwały antysmogowej!

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) Zarząd Województwa Małopolskiego przekazuję do zaopiniowania Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r....


2022-08-04

II Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich oraz I Zjazd Miłośników Koni

W niedzielę 10 lipca 2022 r. pod racławickim kopcem na miłośników owczarków niemieckich i koni czekało wiele atrakcji. Tego dnia odbyła się II Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich oraz I Zjazd Miłośników Koni. Zjazd Miłośników Koni rozpoczął się spotkaniem uczestników na Błoniach Racławickich, gdzie uformowana została barwna kolumna złożona z jeźdźców...


2022-08-01


Polecamy