fot. Dworek racławicki

Aktualności

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

oświadczenie rodzina wspierająca.docx Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016r. poz. 575 z późn. zm.) Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc...


2017-07-19

Kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne

SZANOWNI MIESZKAŃCY Informujemy, że gmina Racławice wraz z pozostałymi gminami powiatu miechowskiego będzie aplikować o środki z funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W ramach tego projektu w indywidualnych gospodarstwach domowych montowane będą kolektory słoneczne oraz...


2017-06-26


Polecamy